Đường chân trời tại Manchester, Anh quốc

Bạn có thắc mắc? Liên hệ ngay với đội ngũ Educatius tại Anh!

Văn phòng tại Anh Quốc (Chương trình Trung học tại Anh Quốc & Ireland)

Ashfield House
Cheadle
Greater Manchester
SK8 1BB
Số điện thoại: +44 161 428 4867

Chương trình trung học tại Anh
(để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chương trình trung học ở Vương quốc Anh)
UK@educatius.org 

Chương trình trung học tại Ireland
(để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chương trình trung học ở Ireland)
Ireland@educatius.org