Educatius Vietnam Team

Bạn có thắc mắc? Liên hệ ngay với Đội ngũ Educatius Việt Nam!

Với mục tiêu luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác cũng như quý phụ huynh và học sinh, đội ngũ Educatius tại Việt Nam sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho đối tác và khách hàng.Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc chọn trường hay quyết định chương trình nào là phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào nhé!
Địa chỉ mail của Educatius Việt Nam: vietnam.advisors@educatius.org 

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Vuong Truong: vuong.truong@educatius.org

- Quang Tran: quang.tran@educatius.org

Tại Hà Nội:

- Ha Bui: ha.bui@educatius.org

Partnerships and Agreements:

- Emma Hansson: emma.hansson@educatius.org