, Anh
 • Ở tại nhà bản xứ
 • $
 • Công lập

Chương trình Classic Anh Quốc dành cho học sinh là công dân Châu Âu

Thông tin về trường

 • Loại Trường
  Công lập
 • Chấp nhận khối lớp
  10, 11, 12
 • Loại Chỗ ở
  Ở tại nhà bản xứ
 • Độ dài Chương trình
  Học kỳ mùa Thu, Học kỳ mùa Xuân, Năm học mùa Thu, Nhiều năm

Giới thiệu Chương trình

Chương trình Classic Anh Quốc chỉ nhận học sinh là công dân Châu Âu