Cám ơn bạn đã gửi yêu cầu!

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu cho chúng tôi! Bạn vừa thực hiện xong bước đầu tiên của hành trình du học tuyệt vời đấy!

Một trong những cố vấn học sinh của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày làm việc để thảo luận thêm về mục tiêu, ngân sách và kết quả học tập của bạn.

Muốn tìm hiểu thêm về các học sinh khác đã và đang tham gia các chương trình của chúng tôi hãy xem trang Blog Học sinh. Hãy đọc và lắng nghe từng câu chuyện của những du học sinh tại Mỹ và Canada.