, Ireland
 • Ở tại nhà bản xứ
 • $
 • Công lập

Chương trình Classic tại Ireland

Thông tin về trường

 • Loại Trường
  Công lập
 • Chấp nhận khối lớp
  8, 9, 10, 11
 • Loại Chỗ ở
  Ở tại nhà bản xứ
 • Độ dài Chương trình
  Nhiều năm, Học kỳ mùa Xuân, Năm học mùa Xuân, Học kỳ mùa Thu, Năm học mùa Thu

Giới thiệu Chương trình

Chương trình Trung học Classic tại Ireland chỉ nhận học sinh là công dân Châu ÂuKhả năng khác
Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh - học sinh phải có điểm tiếng Anh tối thiểu là C hoặc tương đương. Học sinh có trình độ tiếng Anh thấp hơn có thể được chấp nhận vào chương trình Năm Chuyển tiếp.