Educatius Group Logo

Tư vấn bậc Đại học

Chương trình Tư vấn bậc đại học (CAP) giúp học sinh tìm và nộp hồ sơ thành công vào trường Cao đẳng hoặc Đại học phù hợp nhất. Với chúng tôi, không học sinh nào nên bỏ dở hành trình chinh phúc tri thức. Đây là cách thực hiện:

Tư vấn đại học theo dạng cá nhân hóa
Học sinh sẽ được một tư vấn viên đại học giàu kinh nghiệm hướng dẫn riêng miễn phí.

Đảm bảo được chấp nhận nhập học
Học sinh sẽ nhận được thư mời nhập học từ ít nhất một trong số hơn 300 trường cao đẳng và đại học trong mạng lưới CAP.

Cơ hội học bổng
Học sinh có thể nộp hồ sơ xin xét học bổng độc quyền của CAP.

Miễn phí xét hồ sơ
Miễn phí xét hồ sơ cho 3 hồ sơ đăng ký đầu tiên khi nộp vào các trường trong hệ thống CAP.

Nộp đơn bất kỳ đâu
Học sinh có thể được hỗ trợ đăng ký vào bất kỳ trường nào, bao gồm cả những trường bên ngoài mạng lưới CAP.

Liên hệ tư vấn
college-counseling-girls

Ưu điểm của chương trình

Tư vấn đại học theo dạng cá nhân hóa

Học sinh sẽ được một tư vấn viên đại học giàu kinh nghiệm hướng dẫn riêng miễn phí.

Cơ hội học bổng

Học sinh có thể nộp hồ sơ xin xét học bổng độc quyền của CAP.

Miễn phí xét hồ sơ

Miễn phí xét hồ sơ cho 3 hồ sơ đăng ký đầu tiên khi nộp vào các trường trong hệ thống CAP.

Nộp đơn bất kỳ đâu

Học sinh được hỗ trợ đăng ký vào bất kỳ trường nào, bao gồm cả những trường bên ngoài mạng lưới CAP.

Đặt lịch tư vấn học tập miễn phí

Hãy đặt lịch hẹn tư vấn riêng với đội ngũ tư vấn của chúng tôi và cho chúng tôi biết mục tiêu học tập của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và tìm được lộ trình tốt nhất để bạn đạt được mục tiêu của mình.

Bắt đầu trò chuyện