Educatius Group Logo
29 Tháng Mười Một, 2022
Tiếng Tây Ban Nha I và II

Từ cuộc hội thoại cơ bản đến ngữ pháp và từ vựng, hãy phát triển kỹ năng tiếng Tây Ban...

Read More
23 Tháng Mười Một, 2022
Tiếng Đức I hoặc Tiếng Đức II

Sử dụng các chủ đề cá nhân và về văn hóa để cải thiện kỹ năng nghe hiểu, viết, và...

Read More
Tiếng Anh Căn bản hoặc Trung cấp

Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn bằng cách đọc các tài liệu hấp dẫn được viết từ...

Read More