Educatius Group Logo

Thông tin nổi bật

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
St. Edmond Catholic School là một ngôi trường sáng tạo với 12 đội thể thao và nhiều lớp nghệ thuật biểu diễn. Mỗi học sinh đều có máy tính xách tay MacBook riêng và đóng góp hơn 5,000 giờ phục vụ trong cộng đồng.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
St. Edmond Catholic School đã đầu tư xây dựng một sân đánh gôn và đường chạy điền kinh trong nhà hoàn toàn mới. Trường cũng đã khánh thành vài phòng thí nghiệm khoa học mới nằm ngay trong khuôn viên.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Tại St. Edmond Catholic School, học sinh quốc tế có thể tham gia vào các lớp thể thao. Trường có 12 đội thể thao cho các em thỏa thích lựa chọn.
Trường có một dàn hợp xướng rất cạnh tranh đã giành được nhiều giải thưởng trước đây.

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Fort Dodge có hai trường cao đẳng trong cộng đồng đều hợp tác với St. Edmonds để cung cấp những lớp tín chỉ kép. Fort Dodge là một cộng đồng thân thiện như một gia đình và rất an toàn cho các học sinh.

                  


Educatius PDF 2021-2022: St. Edmond Catholic School PDF
Xem thêm thông tin về trường: St. Edmond Catholic School
Xem thêm thông tin về thành phố: Fort Dodge, Iowa

Unlock the adventure of a lifetime

Thông tin về trường

14 - 19

Thiết kế, Làm gốm, Vẽ và Tô màu, Tô màu, In ấn, Làm gốm

Business Law, Quản lý Tài chính, Kế toán, Quản lý Doanh nghiệp, Tiếp thị, Lãnh đạo doanh nghiệp, Làm niên giám, Văn học Mỹ, Tiếng Anh, Viết văn sáng tạo, Sản xuất phim và Video, Tiếng Anh, Văn học, Tiếng Anh, Văn học, Văn học Mỹ, Tiếng Anh, Truyền thông, Truyền thông, Viết văn, Truyền thông, Văn học, Chăm sóc Sức khỏe và Xã hội, Khoa học sức khỏe, Chăm sóc Sức khỏe và Xã hội, Medical Science, Sức khỏe, Đại số, Hình học, Đại số bậc Đại học, Tiền giải tích, Số liệu thống kê, Giải tích, Khoa học Thể chất, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Khoa học Môi trường, Pháp y, Khoa học, Giải phẫu học, Vật lý, Chính phủ Mỹ, Lịch sử, Kinh tế học, Địa lý, Lịch sử Châu Âu, Lịch sử, Tâm lý học, Xã hội học, Lịch sử Mỹ, Nghiên cứu về Tinh thần Lãnh đạo, Phát triển thể thao, Huấn luyện và Thể hình

Tiếng Tây Ban Nha

Cuộc thi Kiến thức, Hội đồng Học sinh, Dịch vụ, Hội danh dự quốc gia, Tiếng nói của Học sinh, Câu lạc bộ Khả năng Lãnh đạo, News club, Câu lạc bộ Diễn thuyết, Câu lạc bộ Kịch, Toán học, Câu lạc bộ Nghệ thuật, Ban nhạc và Bảo vệ màu sắc, Hội Nông dân Tương lai của Mỹ

Bóng bầu dục, Chạy việt dã, Bóng rổ, Đấu vật, Đánh gôn, Bóng đá, Điền kinh, Bóng chuyền, Chạy việt dã, Đội cổ vũ, Đánh gôn, Bóng rổ, Khiêu vũ, Điền kinh, Bóng đá

Multiple Year, Spring Semester, Spring Year, Fall Semester, Fall Year