Educatius Group Logo
29 Tháng Mười Một, 2022
Tiếng Tây Ban Nha I và II

Từ cuộc hội thoại cơ bản đến ngữ pháp và từ vựng, hãy phát triển kỹ năng tiếng Tây Ban...

Read More
23 Tháng Mười Một, 2022
Sinh vật biển

Tìm hiểu hải dương học vật lý, hóa học và địa chất cơ bản, cùng với cách phân loại, tiến...

Read More
Hóa học

Xây dựng nền tảng về các nguyên tắc cơ bản của hóa học thông qua các bài giảng, thực hành...

Read More
Sinh học

Nghiên cứu về vi sinh học để tìm hiểu cách tế bào hoạt động, sử dụng năng lượng, giao tiếp,...

Read More
Nền tảng của Vật lý

Tìm hiểu sự phức tạp của chuyển động và gia tốc, lực, năng lượng, sóng, ánh sáng và quang học,...

Read More
Hình học

Các khái niệm hình học sẽ được nghiên cứu từ góc độ đại số, tập trung vào hình tam giác,...

Read More
Đại số I và II

Nâng cao kiến thức về các nguyên lý cơ bản của số nguyên, phân số, số thập phân, tỷ số,...

Read More
Tiền Giải tích

Khám phá các mô hình toán học nâng cao, bao gồm hàm mũ, logarit, hữu tỉ, và hàm từng phần.

Read More
Tiếng Đức I hoặc Tiếng Đức II

Sử dụng các chủ đề cá nhân và về văn hóa để cải thiện kỹ năng nghe hiểu, viết, và...

Read More
Tiếng Anh Căn bản hoặc Trung cấp

Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn bằng cách đọc các tài liệu hấp dẫn được viết từ...

Read More